"HOLDERDEBOLDER" - Oude Veurnestraat 24a - 8900 Ieper
"KLAVERTJE 4" - Augustijnenstraat 67 A - 8900 Ieper

Buitenschoolse Opvang

voor wie?

De Buitenschoolse Opvang biedt kinderdagopvang in groep voor alle kinderen van 2,5 tot einde basisschool.

wat?

De opvangvoorziening neemt voor de kinderen tijdelijk de functie van het gezin waar. De begeleiders willen een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat het kind de kans geeft om zijn/haar vrije tijd naar keuze in te vullen met spelen, lezen, genieten...

Om dit te verwezenlijken wordt de dienstverlening inhoudelijk aangepast aan de verschillende behoeften van de kinderen tijdens het schooljaar en de vakantieperiodes.


groepsindeling

"Holderdebolder" heeft een opvangcapaciteit van 55 kinderen, "Klavertje 4" van 61 kinderen. Om de huishoudelijke en sociale ontplooiing van de kinderen te bevorderen, wordt de groep ingedeeld in gemengde leeftijdsgroepen. Bij de groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de spontane voorkeuren van de kinderen.


samenwerking met ouders

De coördinator en het personeel willen nauw samenwerken met de ouders. Zij verstrekken de ouders alle informatie over de gang van zaken in het opvanginitiatief. Er is regelmatig overleg.

De ouders geven de Buitenschoolse Opvang alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met hun vragen over de activiteiten van het kind terecht bij de coördinator of bij het personeel.